Pravidlá vybraných športov


AFL (austrálska futbalová liga):

1. Stávky na tieto zápasy sú vrátane nadstaveného času, pokiaľ nie je uvedené inak. Stávky na druhý polčas sú vrátane nadstaveného času. Výnimkou z tohto pravidla je situácia, ak stávky na víťaza zápasu s voľbou "Remíza" platia iba pre riadny hrací čas, nie pre nadstavený čas.

2. Ak bol zápas prerušený pred koncom riadnej hracej doby a nie je obnovený do 24 hodín, všetky stávky na zápas s neurčeným výsledkom v čase prerušenia zápasu sa vracajú Hráčom. Všetky stávky s definovanými (rozhodnutými) výsledkami v čase prerušenia zostávajú v platnosti. Pri Live stávkach, v prípade, že zápas bol prerušený, ostávajú stávky s rozhodnutými výsledkami pre danú chvíľu v platnosti, ostatné sú stornované.

3. V prípade zmeny času začiatku zápasu o dobu dlhšiu ako 24 hodín, sú všetky stávky stornované; v opačnom prípade ostávajú stávky v platnosti.

4. Ak sa miesto zápasu mení, už podané stávky na príslušnú udalosť budú platné za predpokladu, že domáci tím je stále považovaný za domáci.

5. Tieto udalosti sú v ponuke na podanie stávky na AFL (austrálska futbalová liga):

 • Víťaz - Hráč môže tipovať výsledok zápasu. V prípade, že ponuka zahŕňa také možnosti ako 'Tím 1', 'Tím 2 "a" Remíza ", sú stávky prijímané na riadnu hraciu dobu bez nadstaveného času (predĺženia), inak je predĺženie zahrnuté.
 • Celkový počet bodov - ak súčet bodov stretnutia sa rovná hranici počtu bodov, stávka je stornovaná. To isté platí pre jednotlivé tímy alebo hráčov.
 • Handicap - v prípade zhody s handicapom, sú všetky stávky stornované (bez ohľadu na časť zápasu, ktorá je ponúkaná v ponuke).
 • Celkový počet bodov tímu - Hráč tipuje, či zvolený počet bodov je nad alebo pod ponúkanou hranicou. V prípade, že celkový počet zaznamenaných bodov sa rovná hranici,  budú stávky stornované.
 • V ktorom polčase padne viac bodov? - pri bodovaní druhého polčasu zápasu sa zarátava aj predĺženie. V súlade s predpismi musí byť riadny hrací čas odohraný v plnej výške.
 • V ktorej štvrtine padne viac bodov? - pre vyhodnotenie stávok musia byť všetky štyri štvrtiny zápasu plne odohrané. Do 4.štvrtiny sa započítava aj predĺženie.
 • S akým rozdielom vyhrá víťazný tím? - ak je zápas pozastavený a nie je dokončený v priebehu 24 hodín, budú všetky tipy na túto stávku budú stornované.
 • Celkový počet bodov párny / nepárny - Hráč tipuje, či bude celkový súčet bodov v zápase párny alebo nepárny (alebo v časti zápasu – polčas, štvrtina).

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v zápase má možnosti Pod (14) / Presne (14) / Nad (14). V prípade, že v zápase padne 14 bodov, bude výherným iba tip Presne (14) a žiadne stávky nebudú stornované.

Americký futbal

1. Stávky na víťaza zápasu a handicap sú v ponuke. Ak sa výsledok rovná hranici handicapu, budú tieto stávky stornované.

2. Stávky na celkový počet strelených gólov sú v ponuke. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu gólov, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

3. Stávky na celkový počet bodov zaznamenaných tímom. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu bodov, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované. „Poisťovacie“ stávky na individuálne celkové počty bodov tímu sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla sú stávky stornované a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

4. Duel. Hráč tipuje, ktorý tím dokončí zápas s väčším rozdielom. Ak sú rozdiely rovnaké, stávka sa stornuje.

5. Stávka ,,Kto strelí viac gólov´´. V tejto stávke musíte zvoliť dva zápasy s rovnakým kurzom a tipovať, v ktorom zo zápasov padne viac gólov. Ak je počet rovnaký, stávka sa stornuje.

6. Všetky stávky na americký futbal obsahujú (započítavajú) nadstavený čas (predĺženie), pokiaľ nie je uvedené inak. Výnimky: stávky na "prvý polčas / zápas", "víťazný rozdiel" a stávky na 4. štvrtinu nie sú vrátane nadstaveného času.

7. Je zakázané zahrnúť rôzne udalosti / tipy na výsledky v tom istom stretnutí (aj tie, ktoré na sebe nie sú priamo závislé) v rámci jednej akumulovanej alebo skupinovej stávky. Ak sú dve alebo viac udalostí jedného stretnutia zahrnuté do jednej akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude taká stávka stornovaná aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v zápase má možnosti Pod (14) / Presne (14) / Nad (14). V prípade, že v zápase padne 14 bodov, bude výherným iba tip Presne (14) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Atletika:

1. Výsledky sa považujú za platné, ak boli vyhlásené na základe oficiálnych dokumentov a ďalších oficiálnych zdrojov informácií po skončení podujatia. Výsledky zrušené neskôr z dôvodu protestov, dopingových kontrol a ďalších dôvodov nemajú žiadny vplyv na vyhodnotenia stávok a nemôžu byť dôvodom pre prehodnotenie stávok.

2. Duel (kto je lepší z dvoch účastníkov). Musíte tipovať účastníka, ktorý bude mať lepšie umiestnenie v záverečných výsledkoch. Ak sa obaja účastníci nezúčastnia alebo nedokončia súťaž, budú tieto stávky stornované. Ak sú obaja účastníci vylúčení zo súťaže v predchádzajúcom kole, účastník, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie je považovaný za víťaza. Ak je výsledok účastníkov rovnaký, budú tieto stávky stornované.

3. Umiestnenia športovcov sú definované podľa oficiálnych výsledkov zverejnených bezprostredne po skončení podujatia. DoubleStar Bet neberie do úvahy diskvalifikácie športovcov a tímov a zmeny v oficiálnych výsledkoch.

4. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

 

Baseball:

1. Stávky na víťaza zápasu a handicap sú v ponuke.

2. Stávky na celkový počet dosiahnutých bodov (celkový počet). Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

3. Ak sa stretnutie nehrá v uvedený deň (podľa miesta konania miestneho času), všetky stávky na túto udalosť sú stornované.

4. Ak sa dva zápasy hrajú v rovnaký deň, pričom zahŕňajú rovnaké tímy a DoubleStar Bet ponúka stávky iba na jednu udalosť, všetky stávky budú vyhodnotené podľa výsledku prvej udalosti (podľa hracieho času). Pokiaľ dôjde k nahradeniu deklarovaného prvého nadhadzovača, všetky stávky sú platné.

5. Stávky na celkový počet bodov zaznamenaných tímom. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

6. Všetky stávky obsahujú dodatočné zmeny (inningy), pokiaľ nie je uvedené inak. V priateľských zápasoch  je výsledok "Remíza" možný. V tomto prípade, ak výsledok "Remíza" nie je v ponuke a zápas skončí remízou, všetky stávky na víťaza zápasu budú stornované.

7. Všetky stávky platia, ak sa odohralo minimálne 8,5 zmeny (inningu).

8. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka sa stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

9. Polčas v baseballe je ohraničený 5 odohranými zmenami (inningami).

10. "Grand Salami" alebo "Domáci-Hostia" stávky. Rátajú sa iba zápasy počas hracieho dňa. Ak niektorý zápas z hracieho dňa bol preložený alebo zrušený, všetky stávky na takúto udalosť sú stornované. Aby boli stávky platné, musí sa v každom zo zápasov odohrať aspoň 8,5 zmeny, inak sú všetky stávky na túto udalosť stornované. Stávky sa uzatvárajú na základe rozdielu z celkového počtu bodov dosiahnutých domácimi a hosťujúcimi tímami, ak je celkový výsledok zhodný, tak je stávka stornovaná.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v zápase má možnosti Pod (14) / Presne (14) / Nad (14). V prípade, že v zápase padne 14 bodov, bude výherným iba tip Presne (14) a žiadne stávky nebudú stornované.


Basketbal:

1. Všetky stávky zahŕňajú predĺženie, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky stávky na 2. polčas zahŕňajú predĺženie. Výnimka: stávky na víťaza zápasu, v ktorom existuje možnosť "Remíza" (alebo "X"), sú vyhodnotené vždy podľa výsledku v riadnom hracom čase, bez predĺženia. V prípade, že sa zápas skončil remízou v riadnom hracom čase a predĺženie sa nehralo podľa pravidiel turnaja alebo na základe predchádzajúceho súhlasu tímov v prípade priateľského zápasu, všetky stávky na udalosti sú vyhodnotené na základe skutočných výsledkov na konci 4. štvrtiny zápasu. Výnimka: stávky na víťaza zápasu vrátane predĺženia budú stornované. Ak je k zápasu priradené predĺženie na základe dvoch alebo viacerých zápasov, všetky vyhodnotenia stávok (s výnimkou prípadov, keď je uvedené inak) obsahujú výsledok predĺženia.

2. Stávky na Víťaza zápasu, ktoré zahŕňajú výsledok Remíza (1, X, 2,1 X 12, X 2) sa vyhodnocujú na základe riadnej hracej doby.

3. Výsledky pre Live stávky na 4. štvrtinu a 2. polčas zahŕňajú aj predĺženie.

4. Ak zápas nebol dokončený, stávky na štvrtiny a polčasy, ktoré boli dokončené, platia a budú vyhodnotené.

5. Handicap stávky a v niektorých prípadoch stávky na Víťaza zápasu sú v ponuke. Ak sa výsledok rovná hranici handicapu, budú tieto stávky stornované a vylúčené z akumulovaných a skupinových stávok. Handicap stávky na jednotlivé štvrtiny sú tiež v ponuke.

6. Stávky na celkový počet dosiahnutých bodov. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

7. Stávky na celkový počet bodov zaznamenaných tímom (celkový počet bodov jedného tímu). Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované. ´´Poisťovacie´´ stávky na individuálny celkový počet bodov jedného tímu sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky stornované, a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní stávku nezablokoval.

8. Stávky na celkový počet bodov dosiahnutých hráčom (celkový počet bodov jedného hráča). Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované. ´´Poisťovacie´´ stávky na individuálny celkový počet bodov jedného tímu sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky stornované, a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní stávku nezablokoval.

9. Stávky na celkový počet bodov hráča / duel hráčov zahŕňa aj predĺženie, pokiaľ nie je uvedené inak.

10. Duel hráčov a celkový počet hráča (doskokov, asistencií, faulov, ziskov, strát, blokov). Pokiaľ sa vybraný hráč nezúčastnil stretnutia, stávky na neho budú stornované. V prípade porovnávacej  stávky medzi hráčmi (Duel), ak sa jeden z účastníkov uvedených v tejto udalosti nezúčastnil zápasu, všetky tieto stávky budú stornované.

11. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval. V prípade stávok na  "Postup zo skupinovej fázy" na rôzne tímy z rovnakej skupiny, boli zaradené do rovnakej akumulovanej alebo skupinovej stávky, budú tieto stávky stornované.

12. V stávkach "Domáci-Hostia" sú ponúkané len zápasy na daný hrací deň. Ak niektorý zápas z hracieho dňa bol preložený alebo zrušený, všetky stávky na takúto udalosť budú stornované.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v 1. polčase má možnosti Pod (102) / Presne (102) / Nad (102). V prípade, že v polčase padne 102 bodov, bude výherným iba tip Presne (102) a žiadne stávky nebudú stornované.


Bedminton:

1. Stávky na bedminton sú prijímané na víťaza zápasu a víťaza setu, počet setov, handicap na set a zápas, kto prvý získa bod a počet bodov v zápase (sete).

2. Handicap a celkový počet na základe bodov v stretnutí (sete).

3. Pokiaľ stretnutie nezačalo načas alebo začalo s oneskorením (bolo presunuté) z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky platné až do konca turnaja.

4. Ak sa hráč alebo dvojica hráčov odmietajú zúčastniť stretnutia pred začiatkom stretnutia, všetky stávky budú stornované.

5. Ak je zápas zahájený, ale nie je dokončený z akéhokoľvek dôvodu,  sú všetky stávky, ktorých výsledok je už známy v okamihu prerušenia, platné. Všetky ostatné stávky budú stornované.

6. Ak je jeden z oznámených hráčov nahradený pred začiatkom zápasu, stávky budú na takúto udalosť stornované.

 

Biatlon, lyžiarske preteky, zjazd na lyžiach, skoky na lyžiach:

1. Víťaz pretekov. Víťazom sa stáva ten pretekár, ktorý je na prvom mieste uvedený  v záverečných výsledkoch. V prípade, že sa účastník nezúčastnil pretekov, stávky na neho sú stornované.

2. Duel. Hráč dáva stávku na účastníka, ktorý bude lepšie umiestnený v záverečných výsledkoch. Ak obaja účastníci nedokončili preteky, budú všetky tieto stávky stornované.

3. Poradie športovcov je určené podľa úradného záznamu zverejneného bezprostredne po pretekoch. DoubleStar Bet neberie do úvahy ďalšie diskvalifikácie športovcov či tímov a zmien vo výsledkoch, ktoré nastanú po udalosti.

4. Stávky na celkový počet neúspešných výstrelov v biatlone. Ak sa výsledok rovná parametru celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

5. V prípade, že závod nie je uskutočnený v deklarovanom termíne, všetky stávky na tento závod sú stornované.

6. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka  stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

7. Ak bol závod prerušený a pokračoval na inej trati, všetky stávky na udalosti (okrem stávok, ktorých výsledok bol jednoznačne určený v dobe prerušenia pretekov) sú stornované.

8. V prípade zmien vzdialenosti alebo počtu kôl alebo miesta konania podujatia sú všetky stávky na túto udalosť stornované.

 

Bowls:

1. Ak jeden z ohlásených hráčov je nahradený pred začiatkom zápasu, všetky stávky na tieto udalosti sú stornované.

2. Ak je zápas preložený alebo odložený, stávky budú stornované, okrem stávok, ktorých výsledok bol už vymedzený v okamihu prerušenia stretnutia (pri prerušených zápasoch). Ak je zápas prerušený kvôli zraneniu alebo diskvalifikácii, ktorých výsledkom je postup hráča do ďalšieho kola, ostanú stávky na postup platné .

3. V prípade zmeny plánovaného začiatku zápasu o dobu dlhšiu ako 24 hodín, budú všetky stávky na zápas stornované; inak zostávajú stávky v platnosti.

4. Tieto možnosti stávok na Bowls sú v ponuke:

 • Víťaz zápasu – stávka na víťaza zápasu. Stávky na víťaza zápasu sú prijímané s patričným ohľadom na účasť hráča v hre. Ak sa hráč nezúčastní zápasu, budú všetky stávky na víťaza zápasu stornované. V prípade odstúpenia alebo diskvalifikácie účastníka zápasu pred koncom zápasu, všetky stávky na víťazstvo v zápase platia.
 • Víťaz endu – stávka na víťaza endu. V prípade, že je end prerušený z dôvodu odmietnutia alebo diskvalifikácie účastníka, potom stávky na víťaza endu ostávajú platné. Stávky na výsledky zostávajúcich endov budú stornované.


Box:

1. Súboj začína v okamihu zaznenia gongu na začiatku prvého kola. Stávka na víťaza súboja zahŕňa víťazstvo na body, knockout, technický knockout, diskvalifikáciu súpera alebo odstúpenie.

2. Výraz "predčasné víťazstvo " zahŕňa knockout, technický knockout, diskvalifikáciu súpera alebo odstúpenie.

3. Výraz "víťazstvo na body" znamená víťazstvo získané na základe rozhodnutia rozhodcov po skončení všetkých kôl zápasu a víťazstvo technickým rozhodnutím rozhodcov.

4. Stávky na počet kôl. Ak boxer nenastúpil do ďalšieho kola po gongu, zápas je považovaný za ukončený v predchádzajúcom kole.

5. Ak sa zmenil naplánovaný počet kôl, všetky stávky na výsledok zápasu platia a stávky na počet kôl budú stornované.

6. Ak sa zmení miesto súboja, ostávajú všetky stávky platné.

7. Je zakázané podávať rôzne výsledky/udalosti toho istého stretnutia v jednej akumulovanej a skupinovej stávke, aj keď nie sú na sebe priamo závislé. Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka  stornovaná, a to aj v prípade, že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

8. Stávky na kolá. Je potrebné určiť, kto vyhrá v ktorom kole. V tomto prípade, "Výhra" znamená víťazstvo v zápase, nie v kole. Ak bolo víťazstvo oznámené rozhodnutím rozhodcov po poslednom kole zápasu, všetky stávky na víťazstvo účastníkov finálového kola sú považované za nevýherné.

 

Curling:

1. Stávky na curling zahŕňajú extra-endy, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Stávky na odložené a preložené zápasy z akýchkoľvek dôvodov (napríklad: topiaci sa ľad, problémy s elektrinou a pod.) ostávajú platné až do konca uvedeného turnaja.

 

Cyklistika:

1. Výsledky sa považujú za platné, ak boli vyhlásené na základe oficiálnych výsledkov a ďalších oficiálnych zdrojov informácií po skončení podujatia. Výsledky zrušené neskôr z dôvodu protestov, dopingových kontrol a z ďalších dôvodov nemajú žiadny vplyv na vyhodnotenie stávok a nemôžu byť dôvodom pre prehodnotenie stávok.

2. Víťazom pretekov. Účastník, ktorý sa umiestni na prvom mieste podľa výsledkov pretekov je považovaný za víťaza.

3. Ak žiadny z pretekárov nedokončí preteky, víťazom sa stáva pretekár, ktorý dokončil viac etáp, než ostatní.

4. Ak dvaja alebo viacerí účastníci dokončia rovnaký počet etáp, víťazom sa stáva účastník, ktorý je kvalifikovaný vyššie v poslednej dokončenej etape.

5. Duel. Všetci účastníci musia nastúpiť do pretekov. Účastník, ktorý dokončil preteky s najlepším časom, je vyhodnotený ako víťaz. Ak niektorý z jazdcov nie je klasifikovaný, všetky stávky na túto udalosť sú stornované.

6. Ak bola prerušená uvedená etapa, všetky stávky s výnimkou tých, ktorých výsledok je jednoznačne rozhodnutý, sú stornované.

7. Ak boli uvedené preteky prerušené (počet etáp stanovených v predpisoch nebol dodržaný), všetky stávky s výnimkou tých, ktoré majú jednoznačne určené výsledky, sú stornované.

 

Futbal:

1. Všetky výsledky sú založené na výsledku na konci  plánovaných 90 minút hry, pokiaľ nie je uvedené inak. Riadny hrací čas zahŕňa aj nadstavený čas (v dôsledku napr.  zranenia alebo prerušenia hry), ale nezahŕňa predĺženie, čas vyhradený pre penaltový rozstrel alebo tzv. zlatý gól. Stávky na udalosti v každom polčase zahŕňajú aj nadstavený čas.

2. Stávky ´´Víťaz zápasu, Handicap, Zápas bez remízy a Dvojitá šanca´´ sú ponúkané.

3. Stávky na celkový počet gólov. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sa stornujú.

4. Stávky na počet strelených gólov hráčom a žlté karty, ktoré hráč dostane. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sú stornované. V prípade, že hráč nie je v základnej zostave alebo sa nedostane do hry, budú tieto stávky stornované. Vlastné góly sa nepočítajú.

5. Pri pohároch, ktoré sa skladajú z niekoľkých zápasov, stávky na "postup" sú ponúkané. Postup je definovaný ako výsledok všetkých odohraných zápasov. Ak sa v normálnej hracej dobe stretnutia nerozhodne, ktorý tím postupuje do ďalšieho kola, potom o postupe do ďalšieho kola rozhodujú výsledky predĺženia a pokutových kopov.

6. Stávky na polčas s viac strelenými gólmi.

7. Konečný výsledok. Hráč tipuje skóre zápasu. Je zakázané, aby viac ako 1 tip na skóre futbalového zápasu bol zahrnutý v akumulovanej alebo skupinovej stávke.

8. Polčas / Celý zápas. Hráč podáva stávku na výsledok prvého polčasu a celého futbalového zápasu. V ponuke „Domáci výhra“ znamená víťazstvo domáceho tímu, „Hostia výhra“ znamená víťazstvo hostí, pričom na prvom mieste je výsledkom 1. polčasu a druhý je uvedený výsledok celého stretnutia. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala viac ako jeden tip na Polčas / Celý zápas.

9. Stávky na víťaza, handicap a počet gólov v 1. polčase. Tieto stávky zahŕňajú aj nadstavený čas pre 1.polčas.

10. Stávky na víťaza, handicap a počet gólov v 2. polčase. Tieto stávky zahŕňajú aj nadstavený čas pre 2.polčas, ale nezahŕňajú predĺženie, čas vyhradený pre penaltový rozstrel alebo tzv. zlatý gól.

11. Oba tímy skórujú. Hráč dáva stávku na to, či oba tímy strelia gól v zápase alebo aspoň jeden z nich neskóruje. V prípade, že výsledok je 0:0, stávky "aspoň jeden neskóruje" sú vyhodnotené ako víťazné stávky, ostatné stávky na túto udalosť sa vyhodnocujú ako nevýherné.

12. Čas prvého gólu. Hráč dáva stávku, v ktorom časovom intervale padne prvý gól. Ak sa zápas skončí remízou 0-0, stávky na prvý gól sa vyhodnocujú ako nevýherné.

13. Ktorý tím dá prvý gól a ktorý hráč skóruje / neskóruje. Vlastný gól je považovaný za gól strelený súperom. Ak sa zápas skončí  výsledkom 0-0, všetky stávky na tím, ktorý dá prvý gól sú vyhodnotené ako nevýherné.

14. Kto dostane prvú žltú kartu (označené ŽK). V ponuke je možnosť stávky, ktorý hráč tímu dostane prvú ŽK. Rátajú sa iba ŽK dané hráčom, ktorí sú na ihrisku, t.j. nie sú medzi náhradníkmi. Ak by nikto nedostal ŽK v priebehu zápasu, stávky sú stornované a vyradené z akumulovanej a skupinovej stávky.

15. Stávka na čas prvej žltej karty. V ponuke je možnosť stávky, v ktorom časovom intervale dostane hráč prvú žltú kartu (môže ísť o brankára, hráča zo základnej zostavy alebo striedajúceho hráča). Počítajú sa iba ŽK dané hráčom, ktorí sú na ihrisku, t.j. nie sú v danej chvíli náhradníkmi.

16. Stávka na čas poslednej žltej karty. V ponuke je možnosť stávky, v ktorom časovom intervale dostane hráč prvú žltú kartu (môže ísť o brankára, hráča zo základnej zostavy alebo striedajúceho hráča). Počítajú sa iba ŽK dané hráčom, ktorí sú na ihrisku, t.j. nie sú v danej chvíli náhradníkmi.

17. Celkový počet žltých kariet, rohových kopov, striel na bránku, striel mimo brány, držanie lopty. V ponuke sú možnosti stávky, či počet žltých kariet, rohových kopov, striel na bránku, striel mimo brány bude nad alebo pod ponúkaným číslom. V prípade, že výsledok je rovný hranici ponúkaného čísla, na ktorý je stávka podaná, budú stávky stornované. Druhá žltá karta, ktorú dostane ten istý hráč (t.z. je vylúčený z hry), sa nezapočítava do vyhodnotenia týchto stávok. Počítajú sa ŽK dané hráčom, ktorí sa nachádzajú na ihrisku, čiže nie sú náhradníkmi. Sťažnosti týkajúce sa správnosti štatistických údajov podľa oficiálnych zdrojov neberie DoubleStar Bet do úvahy.

18. Prvý rohový kop. V ponuke je možnosť stávky, ktorý z tímov bude zahrávať prvý rohový kop. Ak nie sú v zápase žiadne rohové kopy, všetky stávky na takúto udalosť sú stornované.

19. Čas prvého rohového kopu. Stávkuje sa na časový interval, v ktorom sa bude zahrávať   prvý rohový kop.

20. Červená karta. Podáva sa stávka na to, či bude v zápase aspoň 1 červená karta. Karty, ktoré by dostal tréner tímu, zdravotnícky personál, atď. sa nepočítajú.

21. Prvé striedanie. Dáva sa stávka na to, ktorý tím bude robiť prvé striedanie. Pokiaľ nie je v zápase ani jedno striedanie, budú všetky tipy na túto stávku stornované. Ak oba tímy urobia prvé striedanie v rovnakej minúte alebo cez polčasovú prestávku, budú všetky stávky na túto udalosť stornované.

22. Počet faulov v zápase. Podáva sa stávka, či počet faulov vo futbalovom zápase bude vyšší alebo nižší ako ponúkaná hranica. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sú stornované.

23. Celkový počet žltých kariet v rámci jedného majstrovského kola. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sú stornované. Ak je odložený alebo zrušený jeden alebo viac zápasov z uvedeného kola, také stávky sú stornované. Druhé žlté karty ktoré dostali rovnakí hráčov, sa do celkového vyhodnotenia nezapočítavajú.

24. Celkový počet červených kariet v rámci jedného majstrovského kola. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sa stornujú. Ak je odložený alebo zrušený jeden alebo viac zápasov z uvedených kola, také stávky sa stornujú.

25. Celkový počet pokutových kopov v rámci jedného majstrovského kola. Počítajú sa iba pokutové kopy (penalty). Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sa stornujú. Ak je odložený alebo zrušený jeden alebo viac zápasov z uvedených kola, také stávky sa stornujú.

26. Celkový počet strelených gólov v jednom kole. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, také stávky sa stornujú. Ak je odložený alebo zrušený jeden alebo viac zápasov z uvedených kola, také stávky sa stornujú.

27. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak sú 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná a to aj v prípade, že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval. V prípade stávok "postup zo skupinovej fázy" na rôzne tímy z rovnakej skupiny, ktoré boli zaradené do rovnakej akumulovanej alebo skupinovej stávky, budú tieto stávky stornované.

28. Existujú aj iné udalosti/ponuky na futbalové zápasy.

29. Pri udalosti "Duel " pre Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy sa stávky vyhodnocujú podľa nasledujúcich pravidiel:

- v prípade, že oba tímy opustili turnaj Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy v rovnakej fáze play-off, stávky na "Duel" na tieto tímy budú stornované;

- ak oba tímy opustia turnaj v rovnakej fáze turnaja v skupine, tím, ktorý je umiestnený vyššie v skupine je považovaný za víťaza;

- ak oba tímy obsadia identické miesta vo svojich skupinách, stávky na "Duel" na tieto tímy budú stornované.

30. Stávky na výsledok prvého polčasu zápasu zahŕňajú aj nadstavený čas pre 1.polčas. V prípade, že prvý polčas nebol dokončený, stávky sa stornujú.

31. Všetky karty a udalosti, ktoré nastali po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu, sa vo vyhodnotení stávok neberú do úvahy. Všetky karty, ktoré hráči dostali cez polčasovú prestávku, sa započítavajú do stávok na celý zápas, ale nepočítajú sa pri vyhodnotení stávok na 1. alebo 2. polčas.

32. Domáci tím a formát stretnutia uvedené v priateľských zápasoch sú len pre informačné účely a nesprávne zobrazenie týchto informácií nemôže viesť k prehodnoteniu alebo stornovaniu stávok.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (4) / Presne (4) / Nad (4). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (4) a žiadne stávky nebudú stornované.


Galský futbal, Hurling:

1. Stávky na zápas sú prijímané len na riadny hrací čas (70 minút hry, 2 polovice po 35 minút alebo 60 minút hry, 2 polovice po 30 minút), pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Všetky výsledky sú vyhodnotené na základe oficiálnych štatistík odobratých z oficiálnych internetových stránok príslušnej ligy alebo turnaja.

3. Ak je zápas prerušený a nie je dokončený v priebehu 24 hodín, budú všetky stávky na tento zápas stornované, okrem stávok s výsledkom stanovených v čase, keď hra bola pozastavená.

4. Ak je zápas odložený na dobu kratšiu ako 24 hodín, stávky na tento zápas platia. Inak sú všetky stávky na tento zápas stornované.

5. Tieto možnosti stávok sú v ponuke:

 • Víťaz - v ponuke je možnosť stávky na výsledok zápasu. Ak ponuka obsahuje voľby "Tím 1", "Tím 2" a "Remíza", stávky sa prijímajú na riadny hrací čas zápasu bez predĺženia, inak sa do stávky počíta aj predĺženie.
 • Nad / Pod – v prípade, že celkový počet strelených gólov v zápase sa rovná stanovenej hranici, budú tieto stávky stornované.
 • Celkový počet gólov tímu - ak je počet strelených gólov tímu v zápase rovný stanovenej hranici gólov, stávky sa stornujú.
 • Handicap – v prípade rovnosti bodov s handicapom, stávky na tomto výsledku sú stornované (bez ohľadu na polčas zápasu, na ktorý je ponuka stávky).

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (4) / Presne (4) / Nad (4). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (4) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Golf:

1. " Víťaz turnaja ". Víťazom je golfista, ktorý sa umiestni na prvom mieste v turnaji. Ak sa dvom alebo viacerým účastníkom ukazujú rovnaké výsledky na konci turnaja, víťaz turnaja je zvyčajne stanovený elimináciou - tzv. "rýchlou smrťou". V tomto prípade je víťaz "play-off" považovaný za víťaza turnaja. Všetci ostatní účastníci sa umiestnia na druhom mieste.

V niektorých turnajoch môžu pravidlá poskytovať možnosť pridania určitého počtu jamiek, aby sa rozhodlo o víťazovi. V takých prípadoch je za víťaza považovaný účastník, ktorý získa najmenší počet bodov v určenom počte jamiek. Všetci ostatní účastníci skončia na druhom mieste.

2. "Duel". Tipuje sa golfista, ktorý zahrá lepšie z určenej dvojice. Lepším je ten, kto zahrá plný okruh (18 jamiek) s menším počtom bodov.

Ak účastníci začnú hru, ale opustia ju pred odohraním všetkých 18 jamiek, považujú sa za prehrávajúcich bez ohľadu na skóre. Hra je považovaná za začatú po prvom zásahu jamky. V prípade, že sa účastník odmietne zúčastniť súťaže pred začiatkom hry, budú všetky stávky na všetkých účastníkov danej skupiny považované za stornované.

3. Ak je začiatok turnaja preložený alebo hra je oneskorená v priebehu turnaja, všetky stávky zostávajú v platnosti pre najbližších 48 hodín. Ak je táto udalosť odložená o viac ako 48 hodín, budú všetky stávky stornované.

 

Hádzaná:

1. Stávky na víťaza zápasu a handicap sú v ponuke. Ak je výsledok zápasu rovný handicapu, budú všetky stávky na takýto výsledok stornované. Všetky stávky na hádzanú zahŕňajú len riadny hrací čas a nezahŕňajú predĺženie, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Stávky na celkový počet strelených gólov sú v ponuke. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu gólov, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované.

3. Stávky na „poisťovanie“ handicapu a celkového počtu sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky stornované a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

4. Stávky na celkový počet gólov zaznamenaných tímom sú v ponuke. Ak sa výsledok rovná hranici celkového počtu, na ktorý bola stávka podaná, budú tieto stávky stornované. „Poisťovacie“ stávky na celkový počet gólov jednotlivých tímov sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky stornované a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

5. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (50) / Presne (50) / Nad (50). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (50) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Konské a psie dostihy

1. Stávky na konské a psie dostihy sú prijímané v súlade s Herným plánom.

2. Stávky na konské a psie dostihy sú prijímané s uvedením mien zvierat na víťaza závodu a umiestnenie (1-2., 1-3., 1-4.miesto). Víťazom sa stáva ten účastník, ktorý mal v závode najrýchlejší čas.

3. K dispozícii sú nasledujúce typy stávok: sólo, akumulovaná a skupinová stávka, pričom platia všeobecné pravidlá týchto typov stávok podľa tohto Herného plánu.

4. Stávky sa vracajú v nasledujúcich prípadoch:

- v prípade, že miesto konania závodu bolo zmenené, všetky stávky budú vrátené;

- ak je závod prerušený alebo zrušený, budú stávky na toto podujatie vrátené;

- ak nebol vypísaný kurz na víťazstvo účastníka, ktorý v závode zvíťazil, budú všetky stávky na tento závod vrátené;

- ak účastník neodštartoval (je diskvalifikovaný alebo sa nezúčastní pretekov), všetky stávky na tohto účastníka budú stornované.

5. Stávky budú vrátené v prípade, že celkový počet účastníkov je menší ako počet stávkovaných umiestnení + 1 (napr. počet umiestnení je 3, t.z. účastníkov musí byť min. 4).

6. V prípade, že účastník vypadne počas závodu alebo je diskvalifikovaný podľa oficiálneho výsledku, budú všetky stávky na tohto účastníka vyhodnotené ako prehra.

7. Zmena povrchu závodu nie je to dôvodom na vrátenie stávok. Všetky stávky budú platné.

8. Nevysielanie priameho prenosu zo závodu nie je dôvodom na vrátenie stávky.

9. Stávky sú vyhodnotené iba na základe oficiálneho výsledku udalostí. Finálna úprava poradia koní / psov je určená rozhodcami. Zmeny, ktoré boli vykonané po tom, ako boli výsledky zverejnené a došlo k vyplateniu výhier, nebudú brané do úvahy.

10. Ak existujú dvaja víťazi závodu Hráčovi bude vyplatená hodnota jeho stávky + polovica výhry, kde výhra je rozdiel medzi výplatou a sumou stávky. Ak existujú viac ako dvaja víťazi, suma, ktorá je Hráčovi vyplatená je suma stávky a suma výhry vydelená počtom víťazov. Napríklad, ak existujú 3 víťazi, výplata sa bude rovnať stavenej sume + (suma stávky* kurz – suma stávky) / 3.

11. DoubleStar Bet si vyhradzuje právo opraviť zrejmé chyby alebo nepresnosti v ponuke, nesprávny preklad, chyby v kurzoch a vrátené stávky, ktoré budú určené ako tie, ktoré majú byť vrátené.

12. DoubleStar Bet nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie dostupné na stránke, ktoré majú byť chápané iba ako návod.

 

Konské dostihy

1. V prípade opakovaného štartu závodu budú vrátené stávky na všetkých účastníkov, ktorí sa opakovaného štartu nezúčastnia.

2. Ak je závod odložený o jeden deň budú vrátené všetky stávky, ktoré boli stavené pred oznámením odkladu. Odložený závod so zmenenými kurzom je obvykle ponúkaný na stávkovanie.

 

Psie dostihy

1. Všetky stávky sú platné, ak sú v ponuke s prezývkou a číslom boxu (alebo s číslom boxu alebo len s prezývkou).

2. Ak je jeden z účastníkov suspendovaný všetky stávky budú vrátené. Jedinou výnimkou je výmena.

3. Ak bol závod zrušený a obnovený, ale už bol premenovaný (podľa miesta konania / dátumu alebo času) sú všetky stávky na tento závod stornované.

 

Korfball:

1. Stávky sú prijímané na základnú hraciu dobu (dve 30-minútové časti s prestávkou 10 minút). Stávky na víťaza s možnosťou stávky na remízu sú ponúkané iba na prvú polovicu hry. Stávky na výsledky druhej polovice hry sa počítajú aj so "zlatou loptou", pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Ak bol zápas prerušený pred koncom riadneho hracieho času a nepokračoval počas 24 hodín, všetky stávky na zápas, ktorých výsledok ešte nie je jednoznačne stanovený v čase prerušenia, budú vyhodnotené ako stornované. Všetky stávky, ktorých výsledok je známy v čase prerušenia, zostávajú v platnosti. V prípade Live stávok, ak je zápas prerušený, vyhodnotené sú tie stávky, ktorých výsledok je stanovený v čase prerušenia; všetky ostatné stávky budú stornované.

3. V prípade preloženia zápasu o dobu dlhšiu ako 24 hodín, budú všetky stávky na tento zápas stornované.

4. V prípade, že celkový počet bodov je rovný stanovenej hranici, budú tieto stávky stornované. To isté platí pre  štvrtiny / polčasy, celkový počet tímov a hráčov, handicap stávky na zápas / polčas / štvrtiny, duel hráčov a na ďalších udalosti s handicapom / celkovým počtom.

5. "Domáci-Hostia" stávky zahŕňajú zápasy iba v rámci hracieho dňa. Ak niektorý zápas z hracieho dňa bol preložený alebo zrušený, budú všetky stávky na túto udalosť stornované.

6. Možnosti stávok na Korfball:

 • Neremízový výsledok - stávky na výsledok stretnutia. V tomto športe, keď je remíza, hra beží ďalej, kým sa nedosiahne "zlatá lopta", pokiaľ nie je uvedené inak (v prípade priateľských zápasov).
 • Celkový počet - v prípade, že celkový počet dosiahnutých bodov je rovný stanovenej hranici, tieto stávky sa stornujú. To isté platí pre tímy a hráčov.
 • Handicap – v prípade rovnosti bodov s handicapom, budú tieto stávky stornované (aj v prípade stávok na časť zápasu). To isté platí pri Dueli hráčov (body / fauly / bloky / doskoky / asistencie atď.).
 • Celkový počet tímu - v ponuke je možnosť stávky, či zvolený tím dosiahne viac alebo menej bodov, než je stanovená hranica. V prípade, že celkový počet zaznamenaných bodov sa rovná tejto hranici,  budú všetky stávky na takúto udalosť stornované.
 • Celkový počet párny / nepárny – v ponuke je možnosť stávky na to, či bude celkový počet bodov v zápase párny alebo nepárny (alebo v štvrtine/polčase)
 • Dvojtip (platí iba pre prvý polčas) - tieto stávky sú možné:

1X - v prípade, že prvá polovica skončila víťazstvom domáceho tímu alebo remízou, všetky stávky na túto udalosť sú výherné.

X2 - v prípade, že prvá polovica skončila víťazstvom hosťujúceho tímu alebo remízou, všetky stávky na túto udalosť sú výherné.

12 - v prípade, že prvá polovica skončila víťazstvom domáceho alebo hosťujúceho tímu, všetky stávky na túto udalosť sú výherné.

 

Kriket:

1. Všetky stávky budú vyhodnotené na základe oficiálneho výsledku podľa údajov príslušných riadiacich orgánov podujatia.

2. Ak je zápas prerušený pred koncom riadnej hracej doby a nepokračuje do 24 hodín, všetky stávky na tento zápas, s výsledkami ešte nerozhodnutými v okamihu prerušenia zápasu, sú stornované. Všetky stávky na zápas s výsledkami rozhodnutými v okamihu prerušenia zápasu, platia. V prípade Live stávok, ak je zápas prerušený, víťazné kurzy sú tie s výsledkami stanovenými v príslušnom okamihu, všetky ostatné stávky sú stornované.

3. V prípade, že začiatok zápasu bol odložený o viac ako 24 hodín, všetky stávky na príslušný zápas sa stornujú, v opačnom prípade stávky platia.

4. Ak sa miesto zápasu zmenilo po tom, ako stávky už boli umiestnené,  budú platné v prípade, že pôvodne domáci tím bude stále označený ako domáci.

Existuje niekoľko typov súťaží:

 • jednodňový medzinárodný zápas (Twenty20 – rýchly zápas) je zápas, ktorý trvá v priemere tri a pol hodiny;
 • jednodňový medzinárodný zápas (ODI) je zápas, ktorý trvá dlhšie ako 8 hodín;
 • test zápasy trvajú 5 dní s minimálnym počtom 90 overs na každý deň pre každý tím dvakrát (takýto zápas vyhráva tím, ktorý dá súperovi knockout dvakrát).

 

Lakros:

1. Stávky na lakros sa vyhodnocujú spolu s predĺžením, pokiaľ nie je uvedené inak; stávky na druhú polovicu zápasu sa vyhodnocujú vrátane predĺženia. Výnimka: stávky na víťaza zápasu s možnosťou stávky na "Remízu" môžu byť ponúkané len na riadnu hraciu dobu (bez predĺženia).

2. Ak je zápas prerušený pred koncom normálnej hracej doby a nepokračuje do 24 hodín, všetky stávky na tento zápas, s výsledkami bezpodmienečne neurčenými v čase prerušenia zápasu, sa stornujú. Všetky stávky na udalosti s výsledkami stanovenými v čase prerušenia zápasu platia. V prípade Live stávok, ak je zápas prerušený, udalosti s výsledkami už určenými v čase prerušenia, platia, všetky ostatné sa stornujú.

3. V prípade, že začiatok zápasu je odložený o viac ako 24 hodín, všetky stávky na príslušný zápas sa stornujú, inak stávky zostávajú v platnosti.

4. Ak je zmenené miesto konania zápasu, stávky ostanú v platnosti jedine v prípade, že pôvodne domáci tím bude naďalej vedený ako domáci tím.

5. stávky na lakros sú nasledovné:

 • Víťaz zápasu

Stávkuje sa na výsledok stretnutia. V prípade, že ponuka má možnosti "Tím 1", "Tím 2" a "Remíza", stávky sú prijímané na normálnu hraciu dobu bez predĺženia , inak sú stávky vrátane nadčasov.

 • Celkový počet

Ak je počet strelených gólov rovný stanovenej hranici , budú tieto stávky stornované. Rovnaké pravidlo platí aj pre jednotlivé tímy a hráčov.

 • Celkový počet tímu

Ak je počet strelených gólov tímu rovný stanovenej hranici, budú tieto stávky stornované.

 • Handicap

V prípade rovnosti bodov s handicapom, stávky budú vyhlásené stornované (platí aj pre stávky na časť zápasu).

 • Celkový počet párny / nepárny

Celkový počet Tímu 1 (Tímu 2) párny / nepárny. Ak je výsledok 0, stávky sú vyhodnotené ako "párny".


Ľadový hokej:

1. V ľadovom hokeji je možné staviť na výhru tímu, remízu, zápas bez remízy, neprehru, handicap na celý zápas a jednotlivé tretiny.

2. Stávky na celkový počet gólov. Ak počet gólov je rovný určenej hranici počtu gólov, sú stávky na túto udalosť stornované.

3. Stávka na počet striel počas základnej hracej doby alebo v stretnutí vrátane predĺženia. Ak sa výsledok rovná stanovenej hranici striel, budú stávky stornované. Ak je zápas odložený alebo zrušený, budú všetky stávky na túto udalosť stornované.

4. Stávka na počet gólov tímu. Ak sa výsledok rovná stanovenej hranici gólov, budú stávky stornované. Ak je zápas odložený alebo zrušený, budú všetky stávky na túto udalosť stornované.

5. Stávka na počet gólov/asistencií/bodov hráča. Ak sa výsledok rovná stanovenej hranici, budú tieto stávky stornované. V prípade neúčasti hráča, presunutia alebo zrušenia zápasu, budú všetky stávky stornované.

6. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka sa stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval. Pri stávke „postup alebo postup zo skupiny“ , môže byť v akumulovanej a skupinovej stávke použitá iba stávka na jeden tím z danej skupiny. Ak budú stávky na ' postup alebo nepostup tímu zo skupiny " súčasťou  akumulovanej alebo skupinovej stávky, budú tieto stávky stornované.

7. Stávky na hokejové udalosti sú vyhodnocované bez predĺženia a samostatných nájazdov. Výnimkou sú stávky na víťaza zápasu, stávky bez remízy alebo stávky na „postup/nepostup“ tímu.

8. Pri pohároch, ktoré sa skladajú z niekoľkých zápasov, stávky na "postup" sú v ponuke.

9. Tretina s najviac gólmi. Ak je rovnaký počet gólov zaznamenaný v každej tretine, budú stávky na túto udalosť stornované.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (4) / Presne (4) / Nad (4). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (4) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Nohejbal:

1. Všetky stávky sú vyhodnotené vrátane predĺženia, ak nie je stanovené inak. Stávky na druhú polovicu zahŕňajú predĺženie. Výnimka: stávky na víťaza zápasu s možnosťou stávky na  "Remízu" sú k dispozícii len pre základnú hraciu dobu (bez predĺženia).

2. Ak je zápas prerušený pred koncom riadneho hracieho času a nepokračuje počas 24 hodín, sú všetky stávky s výnimkou stávok, kde výsledok bol už vymedzený v okamihu prerušenia zápasu, stornované. Všetky stávky na udalosti, ktorých výsledok je v čase prerušenia už známy, platia. Pri Live stávkach platí, že ak je zápas prerušený, vyhodnotené stávky sú tie s definitívnym výsledkom, ostatné budú stornované.

3. V prípade zmeny začiatku zápasu o dobu dlhšiu ako 24 hodín, všetky stávky na tento zápas sa stornujú, v opačnom prípade sú platné.

4. Stávky na výsledky 4. štvrtiny sú vrátane predĺženia.

5. Ak sa celkový počet bodov v zápase rovná stanovenej hranici,  všetky stávky na tento výsledok sa stornujú. To isté platí aj pre štvrtinu / polčas, jednotlivé tímy a hráčov, handicap stávky  na zápas / polčas / štvrtiny, duel hráčov a iné.

6. V "Domáci-Hostia" stávke sa hodnotia len zápasy uvedené v danom hracom dni. V prípade presunutia alebo zrušenia jedného alebo viacerých zápasov v danom hracom dni , budú stávky na túto udalosť stornované.

7. Tieto možnosti stávok sú v ponuke:

 • Víťaz zápasu.

Stávkuje sa na výsledok stretnutia. Ak ponuka obsahuje voľby ako "Tím 1", "Tím 2" a "Remíza", stávky sú prijímané na základnú hraciu dobu stretnutia bez predĺženia,  inak sú vrátane predĺženia.

 • Celkový počet.

Ak celkový počet bodov v stretnutí sa rovná stanovenej hranici, sú tieto stávky stornované. To isté platí pre jednotlivé tímy alebo hráčov.

 • Handicap.

V prípade zhody výsledku s handicapom, budú všetky stávky stornované (platí aj pre stávky na časť zápasu). To isté platí aj pre duel štatistík hráčov (body / fauly / bloky/ doskoky / atď.).

 • Celkový počet bodov tímu.

V ponuke je možnosť stávky, či počet bodov dosiahnutých tímom je nad alebo pod nastavenú hodnotu. Ak sa celkový počet bodov zhoduje s touto hodnotou, stávky sa stornujú.

 • Celkový počet bodov párny / nepárny.

V ponuke je možnosť stávky, či celkový počet bodov v zápase/polčase/štvrtine bude párny alebo nepárny.

 

Pozemný hokej:

1. Všetky stávky zahŕňajú iba riadny hrací čas a nezahŕňajú predĺženie a samostatné nájazdy, pokiaľ nie je uvedené inak. Nájazdy sú zahrnuté do stávky na víťaza zápasu v predĺžení.

2. Ak sa formát hry zmenil z "2 polčasov po 45 minút" na "3 tretiny po 30 minút" z akýchkoľvek dôvodov, všetky stávky ostávajú platné, s výnimkou stávok na prvý alebo druhý polčas. Ak sa formát hry zmenil tak, že vznikla zmena hracieho času (z "2 polčasov po 45 minút" na "2 polčasy po 30 minút"), sú všetky tipy na túto stávku považované stornované.

3. Ak dôjde k zmene miesta konania zápasu, všetky stávky ostávajú platné.

4. Pri pohároch, ktoré sa skladajú z niekoľkých zápasov, stávky "postup do ďalšieho kola" sú ponúkané. Stávky 'postup do ďalšieho kola "a iné sú ponúkané na dobu riadneho hracieho času, vrátane predĺženia a samostatných nájazdoch.

5. Je zakázané podávať rôzne výsledky/udalosti toho istého stretnutia v jednej akumulovanej a skupinovej stávke, aj keď nie sú na sebe priamo závislé. Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval. Ak stávky "postup/nepostup zo skupinovej fázy " sú zahrnuté v akumulovanej alebo skupinovej stávke, budú tieto stávky stornované.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (4) / Presne (4) / Nad (4). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (4) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Plážová hádzaná:

1. Stávky na zápas sú prijímané len pre riadny hrací čas (bez predĺženia), pokiaľ nie je uvedené inak. Výsledok predĺženia nemá žiadny vplyv na výsledok druhého polčasu.

2. Všetky výsledky sú stanovené na základe oficiálnych výsledkov podľa oficiálnych stránok príslušnej ligy alebo turnaja a sú overené záznamom zápasov vysielaných naživo. V prípade, že sa štatistické údaje DoubleStar Bet na základe TV správ nezhodujú so štatistikami oficiálnych stránok ligy alebo turnaja, stávky sú vyhodnotené vždy podľa štatistík DoubleStar Bet.

3. Ak je zápas prerušený a nie je dokončený v priebehu 24 hodín, budú všetky stávky na tento zápas, s výnimkou stávok, ktorých výsledok je v okamihu prerušenia zápasu určený, stornované.

4. Ak je čas začiatku zápasu odložený na dobu kratšiu ako 24 hodín, stávky na tento zápas ostávajú v platnosti. Inak sú všetky stávky na túto udalosť stornované.

5. Tieto možnosti stávok sú v ponuke plážovej hádzanej:

 • Víťaz. - Hráč môže tipovať víťaza zápasu. Stávky sú prijímané iba na riadnu hraciu dobu (bez predĺženia).
 • Menej ako / Viac ako - v prípade, že celkový počet strelených gólov sa rovná hranici menej ako/viac ako, budú tieto stávky stornované. To isté sa aplikuje celkový počet gólov jedného tímu alebo hráča.
 • Celkový počet gólov tímu - ak je počet gólov strelených tímom rovný hranici stávky, budú tieto stávky stornované.
 • Handicap - v prípade rovnosti výsledku s handicapom, budú tieto stávky stornované (bez ohľadu na časť zápasu, na ktorú možno podať stávku).
 • Ktorý z tímov strelí prvý gól v zápase? - Hráč tipuje, ktorý tím strelí prvý gól. Ak tím skóruje vlastný gól, gól je braný ako gól strelený súperom. V prípade, že sa zápas skončil bezgólovou remízou, potom stávky na strelenie prvého gólu sú nevýherné.
 • Ktorý z tímov strelí posledný gól v zápase? - Hráč tipuje tím, ktorý dá posledný gól. Stávky sú prijímané iba na riadnu hraciu dobu (bez predĺženia).
 • Kto strelí prvých 5 (10/15/20) gólov v zápase? – v ponuke je možnosť tipovať tím, ktorý ako prvý skóruje stanovený počet gólov. V prípade, že tím nestrelí stanovený počet gólov do konca zápasu, budú všetky tipy na tieto udalosti stornované.
 • Dvojtip - tieto výsledky sú možné:

1X - v prípade, že zápas sa skončil víťazstvom domáceho tímu alebo remízou, stávky sú výherné.

X2 - v prípade, že sa zápas skončil víťazstvom hosťujúceho tímu alebo remízou, stávky sú výherné

12 - v prípade, že sa zápas skončil  výhrou domáceho alebo hosťujúceho tímu, stávky sú výherné.

 • Polčas / Zápas - Hráč tipuje víťaza prvého polčasu a celého zápasu.

Tipy sú uvedené nasledovne: V - víťazstvo, R - remíza, pričom výsledok prvého polčasu je umiestnený ako prvý a výsledok celého zápasu je uvedený druhý.

Viac ako jeden výsledok stávky Polčas/Zápas je zakázané zahrnúť do akumulovanej alebo skupinovej stávky.

 • V ktorom polčase padne viac gólov? - ak sa počet gólov v druhom polčase rovné počtu gólov v prvom polčase, budú stávky stornované.
 • Celkový počet gólov párny / nepárny.
 • Celkový počet gólov Tímu 1 (Tímu 2) párny / nepárny. Ak je výsledok 0, stávky sú považované za "párny".

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gólov v zápase má možnosti Pod (50) / Presne (50) / Nad (50). V prípade, že v zápase padnú 4 góly, bude výherným iba tip Presne (50) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Plážový volejbal:

1. Ak bol jeden z oznámených hráčov z páru nahradený pred začiatkom zápasu, stávky budú na takúto udalosť stornované.

2. V prípade, že hra bola prerušená a zápas nepokračoval v ten istý deň, stávky budú stornované.

3. V prípade, že miesto zápasu bolo zmenené, všetky stávky ostávajú platné.

4. Stávky na víťaza konkrétneho setu. Príslušný set musí byť dokončený, aby boli stávky platné. Pokiaľ nebol set dokončený, stávky, ktorých výsledky už boli jednoznačne určené v okamihu prerušenia, ostávajú platné. Všetky ostatné stávky budú stornované. Ak bol set dokončený a zápas bol prerušený, ostávajú stávky na daný set v platnosti.

 

Ragby:

1. Stávky na zápas sú prijímané v základnej hracej dobe, bez nadstaveného času (80 minút + kompenzačný čas), pokiaľ nie je uvedené inak.

2. V ragby zápase je možnosť stávky handicap alebo stávky na víťaza zápasu. Ak je výsledok stretnutia rovnaký ako handicap, budú všetky stávky na takýto výsledok stornované.

3. Celkový počet bodov v zápase.  Ak celkový počet bodov v zápase je zhodný s ponúkanou hranicou počtu bodov v udalosti, tieto stávky sa stornujú.

4. „Poisťovacie“ stávky na handicap a celkový počet sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky neplatné, a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

5. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v zápase má možnosti Pod (14) / Presne (14) / Nad (14). V prípade, že v zápase padne 14 bodov, bude výherným iba tip Presne (14) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Snooker:

1. Stávka „Postup do ďalšieho kola“ je stávkou na hráča z ponúkaných dvojíc, ktorý postúpi do ďalšieho kola. Ak obaja hráči opustili turnaj, víťazom sa stáva ten, kto sa dostal v turnaji ďalej. Ak obaja hráči opustia turnaj v rovnakom kole, stávky na takúto udalosť sa stornujú. V prípade odmietnutia hráča hrať v turnaji ešte predtým, ako začal, budú všetky stávky stornované.

2. Ak začatý zápas nie je z akéhokoľvek dôvodu dokončený, stávky na framy (hry), s už určeným výsledkom budú vyhodnotené. Všetky ostatné stávky budú stornované.

 

Squash:

1. Ak je zápas zrušený kvôli odmietnutiu alebo diskvalifikácii hráča alebo v prípade, že jeden z účastníkov bol nahradený pred začiatkom zápasu, stávky na takéto udalosti sa stornujú.

2. V prípade presunutia alebo prerušenia zápasu, všetky stávky, okrem tých, ktorých výsledky sú už rozhodnuté v čase prerušenia hry (v prípade prerušených zápasov), sa stornujú. Ak je zápas prerušený kvôli zraneniu alebo vylúčeniu hráča, ktorý vyústil v postup druhého účastníka do ďalšieho kola, stávky na postup platia.

3. V prípade, že začiatok stretnutia bol posunutý o viac ako 24 hodín, všetky stávky na tento zápas sa stornujú, inak ostanú platné.

4. Ponuka stávok na squash obsahuje:

 • Víťaz zápasu.

Ak je začatý zápas prerušený z dôvodu odmietnutia alebo diskvalifikácie hráča, stávky na víťaza zápasu ostávajú platné.

 • Víťaz setu.

Ak set začal, ale bol prerušený z dôvodu odmietnutia alebo diskvalifikácie hráča, stávky na víťaza setu platia.

 • Kto vyhrá nasledujúci servis?

V prípade, že ďalší servis v zápase už nebude odohraný, takéto stávky sa stornujú.

 • Celkový počet.

Ak je celkový počet bodov rovnaký ako stanovená hranica, stávky na celkový počet sa stornujú.

 • Handicap.

V prípade zhody s handicapom sa stávky stornujú. V tomto prípade sa berie do úvahy výsledok bodov v zápase bez výsledku jednotlivých setov.

 • Kto ako prvý zaznamená určitý počet bodov v určitom sete?

V prípade, že určitý set bol prerušený, stávky sa stornujú.

 

Stolný tenis:

1. Ak bol zápas zrušený z dôvodu odmietnutia alebo diskvalifikácie účastníka alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, všetky stávky na zápas sa stornujú.

2. Ak je zápas zahájený, ale bol prerušený z dôvodu odmietnutia alebo vylúčenia účastníka, všetky stávky na víťaza zápasu platia. Stávky na neodohrané sety sa stornujú. Stávky platia, ak bol odohraný (získaný jedným účastníkom) aspoň 1 bod. Stávky na celkový počet bodov budú tiež stornované.

3. V prípade, že zápas bol odložený alebo oneskorený z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky na zápas platné až do začiatku stretnutia, avšak nie viac ako 24 hodín od pôvodne plánovaného začiatku.

4. Ak bol jeden z oznámených hráčov nahradený pred začiatkom zápasu, stávky budú na takúto udalosť stornované.

5. Handicap stávky sú stávky na celkový rozdiel bodov v zápase alebo sete, pokiaľ nie je uvedené inak.

6. Stávky na celkový počet sú stávky na celkový počet bodov v zápase alebo sete, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Šach:

1. V šachovom turnaji je v ponuke stávka na výsledok hry (výhra, remíza, prehra, dvojtip- 1x, 12, x2) na jedného z účastníkov a handicap.

2. Ak jeden z hráčov odmietne (je diskvalifikovaný) zúčastniť sa súboja pred začiatkom hry, všetky stávky na zápas budú stornované a vylúčené z akumulovaných a skupinových stávok.

 

Šípky:

1. Ak je zápas prerušený alebo skrátený, víťazom zápasu je účastník, ktorý postúpil do ďalšieho kola, alebo je vyhlásený za víťaza zo strany príslušného riadiaceho orgánu turnaja.

2. Všetky stávky na absolútneho víťaza platia. Pokiaľ účastník opustí hru pred tým, než hra začne, všetky stávky na týchto účastníkov sú nevýherné.

3. Ak bola aspoň jedna šípka hodená na začiatku zápasu, všetky stávky platia, v opačnom prípade budú stornované.

4. Ak zápas neskončil z akéhokoľvek dôvodu, stávky, výsledok ktorých bol už v okamihu prerušenia zápasu určený, ostávajú v platnosti. Všetky ostatné stávky budú stornované.

 

Tenis:

1. V prípade, že je pred začiatkom zápasu jeden z uvedených účastníkov nahradený iným, stávky na takúto udalosti sa stornujú (s výnimkou súboja tímov). V prípade výmeny jedného alebo viacerých členov v súťaži družstiev z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky platné.

2. Zápas sa považuje za platný okamihom odohrania prvého bodu (v prípade, že sa prvý bod neodohral, zápas sa považuje za zrušený).

3. Stávky zostávajú platné v nasledujúcich prípadoch:

- zmena povrchu;

- zmena miesta;

- zmena z vnútorného kurtu na vonkajší a opačne.

4. Stávka na víťaza turnaja. Uvedený hráč sa musí zúčastniť turnaja. Ak sa hráč odmietne zúčastniť turnaja pred začiatkom svojho prvého zápasu na turnaji, všetky stávky na tohto hráča sa stornujú. V prípade odmietnutia alebo diskvalifikácie hráča počas zápasu sú všetky stávky na tohto hráča ako víťaza turnaja platné a vyhodnotené.

5. Ak jeden z tenistov odmietne pokračovať v hre z akéhokoľvek dôvodu alebo je diskvalifikovaný, potom:

5.1. Pokiaľ bol zápas prerušený pred dokončením prvého setu, všetky stávky na víťaza setu, víťaza zápasu, výsledok setu, handicap, celkový počet atď.  a stávky, o ktorých ešte v čase prerušenia nebolo rozhodnuté, sa stornujú.

Všetky stávky odohrané (rozhodnuté) pred prerušením zápasu sú vyplácané v súlade s výhernými kurzami.

Príklad:

Zápas na dva víťazné sety (všetky sety s tajbrejkom).

Zápas ukončený s výsledkom 4: 3 v 1. sete. Hráč 1 - odstúpi.

Hráč1 - Hráč2  0: 0 (4: 3).

Minimálny celkový počet gemov = 15 gemov (6: 3, 6: 0).

Minimálny počet gemov získaných Hráčom 1 = 4 hry.

Minimálny počet gemov získaných Hráčom 2 = 3 hry.

Z tohto dôvodu sú stávky na tieto výsledky vyhodnotené nasledovne:

Stávky na zápas:

"Víťaz zápasu": Hráč 1 výhra - stornované, Hráč 2 Win - stornované.

"Celkový počet gemov Párny / Nepárny" - stornované.

"Presný výsledok": 2: 0, 2: 1, 1: 2, 0: 2 - stornované.

"Celkový počet gemov": stávky na celkový počet do 15 gemov sa považujú za odohrané. Stávky na celkový počet viac ako 15 sú považované za neodohrané a budú stornované.

"Celkový počet gemov Hráča 1" (I1): stávky na Hráča 1 do 4 gemov sú považované odohrané, ostatné stávky budú stornované.

" Celkový počet gemov Hráča 2" (I2): stávky na Hráča 2 do 3 gemov sú považované odohrané, ostatné stávky budú stornované.

"Handicap na sety": "-1,5 / 1,5", "+ 1,5 / -1,5" - stornované.

"Handicap". V tomto príklade sú najvyššie možné šance na zápas:

a) 2: 1 (6: 7, 6: 0, 6: 0) - Hráč 1 vyhráva rozdielom 11 gemov;

b) 1: 2 (7: 6, 0: 6, 0: 6) - Hráč 2 vyhráva rozdielom 11 gemov.

Z tohto dôvodu je rozptyl ponuky od "-10.5 / + 10,5" až "10.5 + / -10,5" nejednoznačný a stornovaný. Ostatné handicapy  neuvedené v tomto rozptyle sa považujú za odohrané.

Stávky na prerušený (prvý) set:

"Víťaz setu" –stornuje sa.

"Celkový počet gemov": minimálny možný celkový počet gemov v okamihu prerušenia zápasu je 9 (6-3). Stávky na celkový počet menej ako 9 gemov sa považujú za odohrané. Stávky na celkovo viac ako 9 sú považované za neodohrané a stornujú sa.

"Handicap": V tomto príklade je možný nasledovný najvyšší rozdiel:

a) 6: 3 - Hráč 1 vyhrá s rozdielom 3 gemov;

b) 4: 6 - Hráč 2 vyhrá s rozdielom 2 gemov.

Z tohto dôvodu handicap v rozmedzí od "-2.5 / + 2,5" až "1,5 + / 1,5" je nejednoznačný (s neistým výsledkom) a stornovaný. Ostatné handicapy sa považujú za odohrané.

"Počet gemov Hráča 1" : stávky do 4 gemov sú považované za odohrané. Stávky nad 4 gemy sa považujú za neodohrané a stornujú sa.

" Počet gemov Hráča 2" (I2): stávky do 3 gemov sú považované za odohrané. Stávky nad 3 gemy sa považujú za neodohrané a stornujú sa.

"Presný výsledok setu": stávky na rozhodnuté výsledky (6-0; 6-1; 6-2; 0-6; 1-6; 2-6; 3-6) sa považujú za odohrané. Stávky na výsledky neisté v čase prerušenia zápasu sa stornujú.

5.2. Ak bol zápas prerušený po prvom sete, stávky na víťaza zápasu platia. Všetky stávky na prvý set sa považujú za odohrané v čase prerušenia zápasu a sú vypočítané podľa pravidiel; stávky na druhom set sa vypočítavajú podľa aktuálnej situácie. Víťazom zápasu je hráč, ktorý sa kvalifikoval do ďalšieho kola.

Príklad:

Zápas na dva víťazné sety (všetky sety s tajbrejkom)

Zápas prerušený s výsledkom 4: 4 v 2. sete. Hráč 1 - odstúpi.

Hráč 1 - Hráč 2    0:1 (4: 6, 4: 4).

Minimálny celkový počet gemov = 23 hier (7: 6, 6: 4).

Minimálna celkový počet gemov Hráča 1 = 11 hier.

Minimálna celkový počet gemov Hráča 2 = 10 hier.

Z tohto dôvodu stávky na základe výsledkov sa vyhodnotia takto:

Stávky na zápas:

"Víťaz zápasu": Hráč 1 výhra – nevýherná stávka, Hráč 2 výhra – víťazná stávka.

"Celkový počet gemov Párny / Nepárny" – stornuje sa.

"Presný výsledok": 0: 2 - nevýherné, 2: 0, 2: 1, 1: 2 – stornuje sa.

"Celkový počet gemov": stávky na celkový počet do 23 gemov sú považované za odohrané. Stávky na celkovo viac ako 23 gemov sú považované za neodohrané a stornujú sa.

" Počet gemov Hráča 1": stávky na menej ako 11 gemov sa považujú za odohrané. Stávky na viac ako 11 gemov sú neodohrané a stornujú sa.

" Počet gemov Hráča 2": stávky na menej ako 10 gemov sa považujú za odohrané. Stávky na viac ako 10 gemov sú neodohrané a stornujú sa.

"Handicap v sete": "-1,5 / 1,5" - považovaný za odohraný, "+ 1,5 / -1,5" – stornuje sa.

"Handicap". V tomto príklade sú najvyššie možné rozdiely v zápase:

a) 2: 1 (7: 6, 6: 7, 6: 0) - Hráč 1 vyhrá rozdielom 6 gemov;

b) 1: 2 (7: 6, 4: 6, 0: 6) - Hráč 2 vyhrá rozdielom 7 gemov.

Z tohto dôvodu je handicap v rozmedzí od "-5,5 / + 5,5" na "+ 6,5 / -6,5" nejednoznačný a stornuje sa. Ostatné handicapy sa považujú za odohrané.

Stávky na prerušený (2.) set:

"Víťaz setu" – stornuje sa.

"Počet gemov": minimálny možný celkový počet gemov v okamihu prerušenia zápasu je 10 (6-4). Stávky na celkový počet do 10 gemov sú považované za odohrané. Stávky na celkovo viac ako 10 gemov sú považované za neodohrané a stornujú sa.

"Handicap": V tomto príklade je nasledovný možný maximálny rozdiel v sete:

a) 6: 4 - Hráč 1 vyhral s náskokom 2 hier;

b) 4: 6 - Hráč 2 vyhral s náskokom 2 hier.

Z tohto dôvodu je handicap pohybujúci sa od "-1,5 / + 1,5" na "+ 1,5 / -1,5"  nejednoznačný (s neistým výsledkom) a stornuje sa. Ostatné handicapy sa považujú za odohrané.

" Počet gemov Hráča 1" : stávky na menej ako 4 gemy sa považujú za odohrané. Stávky na viac ako 4 gemy sú neodohrané a stornujú sa

" Počet gemov Hráča 2" (I2): stávky na menej ako 4 gemy  sa považujú za odohrané. Stávky na viac ako 4 gemy sú neodohrané a stornujú sa

"Presný výsledok setu": stávky na už rozhodnuté výsledky (6-0; 6-1; 6-2; 6-3; 0-6; 1-6; 2-6; 3-6) sa považujú za odohrané. Stávky na neurčené výsledky v čase prerušenia zápasu sa stornujú.

5.3 Predzápasové stávky v prípade diskvalifikácie účastníka alebo jeho odstúpenia:

a) vypočítané v súlade s klauzulou 5.1 a 5.2;

b) "Počet setbalov v 1. sete", "tajbrejk v sete", "Počet setbalov v 2. sete ',' tajbrejk v stretnutí", "Počet es", "Počet dvojchýb", "Počet mečbalov ',' Prvá dvojchyba ',' Prvý brejk v zápase "," Prvé eso "kariet stávky sa vypočítavajú na základe aktuálneho stavu; ak dané výsledky neboli určené, stávky sa stornujú.

c) "Percento 1. podania", "Priemerná rýchlosť prvého podania - km/h", "Priemerná rýchlosť druhého podania -km/h", "Víťazstvo z mečbalu hráča ',' Percento víťazných hier po prvom podaní "," Percento víťazných hier po druhom podaní " sa stornujú.

6. Ak bol zápas vyhlásený ako 3- setový (čiže mohol mať max. 5 setov), stávky na " Výsledok setu", "handicap", "Počet" sa stornujú, stávky na "Víťaz zápasu" sú platné.

7. V štvorhre, kde bola určená dvojica, v prípade zmeny aspoň jedného hráča, bude víťazný kurz rovný 1, ak dvojica nebola určená (napr. v prípade Fed Cupu) - stávky sú platné.

8. Super tajbrejk je set pozostávajúci z jedného gemu.

9. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

10. Ak je začiatok zápasu omeškaný alebo je zápas odložený z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky platné do konca zápasu alebo turnaja.

11. Všetky výsledky zápasov a všetky štatistiky sú prevzaté z oficiálnych stránok turnaja.

12. V tenisových zápasov sú v ponuke :

 • Víťaz zápasu - víťazstvo hráča v zápase.
 • Presný výsledok - stávky na presný výsledok setov v zápase.
 • Víťaz setu - stávka na víťazstvo hráča v sete.
 • Tajbrejk v sete - tajbrejk: áno / nie. Stávka, či bude v danom sete tajbrejk.
 • Tajbrejk v zápase - tajbrejk: áno / nie. Stávka, či bude v zápase tajbrejk.
 • Počet gemov Párny / Nepárny – stávka, či bude v zápase párny/nepárny počet gemov.
 • Rozdiel v gemoch-handicap – rozdiel v gemoch v sete alebo zápase.
 • Počet gemov- stávka na celkový počet gemov v sete alebo zápase.
 • Počet gemov hráča - stávka na počet gemov konkrétneho hráča v stretnutí alebo sete.
 • Počet es - stávka na celkový počet es.
 • Počet dvojchýb – stávka na celkový počet dvojchýb.
 • Počet mečbalov - stávka na celkový počet mečbalov v sete
 • Počet setbalov - stávka na celkový počet setbalov v sete
 • Percento 1. podania - stávka na percento úspešnosti prvého podania
 • Maximálna rýchlosť podania  -km/h - stávka na maximálnu rýchlosť podania.
 • Zápas bude vyhraný esom
 • Prvá dvojchyba - stávka na hráča, ktorý ako prvý spraví pri podaní dvojchybu
 • Prvý brejk zápasu - stávka na hráča, ktorý ako prvý zoberie súperovi podanie
 • Prvé eso - stávka na hráča, ktorý bude mať prvé eso v zápase.
 • Priemerná rýchlosť 1. podania -km / h - stávka na priemernú rýchlosť 1. podania -km / h.
 • Priemerná rýchlosť 2. podania -km / h - stávka na priemernú rýchlosť 2. podania -km / h.
 • Kto bude prvý podávať -  stávka na hráča, ktorý bude mať ako prvý podanie
 • Víťazstvo z mečbalu súpera – stávka sa výhru hráča, ktorý odvráti mečbal súpera
 • Percento víťazných výmen po prvom podaní
 • Percento víťazných výmen po druhom podaní
 • Víťaz gemu - stávka na hráča, ktorý vyhrá gem.
 • Zhoda v geme - stávka na to, či bude v geme 40-40.
 • Presný výsledok gemu - stávka na presný výsledok určeného gemu
 • Kto vyhrá # (3. , 5. a pod. ) gem v poradí ako prvý? - Stávka na hráča, ktorý získa ako prvý určitý počet gemov
 • Presný výsledok setu - stávka na presný výsledok gemov v danom sete
 • Víťaz tajbrejku - stávka na víťaza tajbrejku.
 • Presný výsledok tajbrejku - stávka na presný výsledok tajbrejku.
 • Tajbrejk Párny / Nepárny - stávka na párny / nepárny počet bodov v tajbrejku.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet gemov v zápase má možnosti Pod (28) / Presne (28) / Nad (28). V prípade, že v zápase bude odohraných 28 gemov, bude výherným iba tip Presne (28) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Vodné pólo, futsal, sálový futbal, plážový futbal, florbal:

1. Všetky stávky sú prijímané na základnú hraciu dobu, ak nie je uvedené inak, s výnimkou stávky "Postup do ďalšieho kola".

2. V prípade, že začatý zápas nie je dokončený, výsledky, ktoré sú jasne definované v čase prerušenia (napr. výsledok prvého polčasu, prvý strelený gól atď.)  budú vyhodnotené. Všetky ostatné stávky budú stornované.

3. Stávky na zápas futsalu sú vyhodnotené na základe riadneho hracieho času (2 polčasy po 25 minút pri zápasoch ruského šampionátu, 2 polčasy po 20 minút pri ostatných turnajoch), pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak sa zmení formát zápasu (turnaja), všetky stávky budú stornované.

 

Volejbal:

1. Volejbalové zápasy zahŕňajú stávky handicap na sety, nahrané body a víťaza zápasu. V prípade, že výsledok je rovný handicapu, všetky stávky na takýto výsledok budú stornované.

2. Celkový počet bodov. Ak je celkový počet bodov v zápase rovný stanovenej hranici, budú takéto stávky stornované.

3. Poisťovanie stávok na handicap a celkový počet sú zakázané. V prípade porušenia tohto pravidla, sú stávky stornované a to aj v prípade, že systém stávku prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

4. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

5. Ak v zápase dôjde ku tzv. zlatému setu (v súlade s pravidlami turnaja), nebude sa zlatý set počítať pri vyhodnotení stávky. Zlatý set sa počíta v prípade stávky na víťaza turnaja a postupu tímu do ďalšieho kola.

 

Závody – automobilové a motocyklové (Formula 1, MotoGP, German DTM, WTTC, Superbike, Supersport a Trial).

1. Víťaz pretekov. Za víťaza je považovaný pretekár, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v záverečných výsledkoch. Stávky na pretekára, ktorý nie je uvedený vo výsledkoch, sa stornujú.

2. V ponuke je stávka na Top 3 umiestnenie.

3. Víťaz pre všetky stávky na kvalifikáciu je definovaný v súlade s oficiálnym časom kvalifikácie, ktorú vyhlasuje príslušný riadiaci orgán spomínaného turnaja/podujatia.

4. Duel. Hráč tipuje, ktorý pretekár bude lepšie umiestnený v záverečných výsledkoch. Ak obaja jazdci vypadli zo závodu, pretekár, ktorý prešiel viac okruhov je vyhodnotený ako víťaz. Ak obaja jazdci opustili závod v rovnakom kole, budú stávky stornované. V prípade, že pretekár prešiel viac okruhov, ale bol diskvalifikovaný v priebehu pretekov, potom iný pretekár, ktorý nebol diskvalifikovaný v priebehu pretekov je považovaný za víťaza stávky (a to aj v prípade, že prešiel menej okruhov). Ak by boli obaja jazdci počas pretekov diskvalifikovaní, stávky sú stornované. V prípade, že účastníkom stávok sú tímy, tím, ktorý získal viac bodov, je vyhodnotený ako víťaz. V prípade, že ani jeden tím nezískal body, tím, ktorého súčet umiestnení jeho jazdcov má nižšie číslo, je vyhodnotený ako víťaz, ak je súčet miest rovnaký, stávky budú stornované.

5. Dokončenie pretekov. Hráč tipuje, či pretekár prejde celú vzdialenosť závodu. Pretekár, ktorý vypadol pár kôl pred cieľom, ale bol kvalifikovaný s oneskorením 'n' okruhov od víťaza týchto pretekov, je brány ako pretekár, ktorý preteky dokončil.

6. Umiestnenie pretekárov je definované podľa oficiálnych výsledkov zverejnených hneď po skončení pretekov. DoubleStar Bet neberie do úvahy diskvalifikáciu pretekárov a zmeny vo výsledkoch, ktoré budú nasledovať po pretekoch.

7. Piloti, ktorí vyšli do zahrievacieho kola sú automaticky klasifikovaní ako tí, ktorí začali preteky.

8. Je zakázané, aby akumulovaná alebo skupinová stávka zahŕňala tipy na rôzne udalosti v rámci jedného podujatia (aj keď spolu priamo nesúvisia). Ak 2 alebo viac tipov na udalosti toho istého podujatia sú zahrnuté do akumulovanej alebo skupinovej stávky, bude takáto stávka stornovaná, a to aj v prípade že ju systém prijal a pri prijímaní ju nezablokoval.

Stávka s 3 možnosťami (Nad, Presne, Pod) – v prípade, že stávka obsahuje 3 možnosti tipu (Nad, Presne, Pod) a výsledok sa rovná hranici stávky, nebudú stávky stornované, ale vyhodnotené podľa toho, ako hráč tipoval.

Príklad:

Stávka Počet bodov v zápase má možnosti Pod (128) / Presne (128) / Nad (128). V prípade, že v zápase bude doasiahnutyých 128 bodov, bude výherným iba tip Presne (128) a žiadne stávky nebudú stornované.

 

Voľby, súťaže, nominácie atď.:

DoubleStar Bet prijíma stávky na výsledky politických a iných udalostí v rôznych krajinách. V ponuke sú stávky na tieto politické udalosti:

1. Dosiahne politická strana určité percento hlasov v nadchádzajúcich voľbách?

2. Dosiahne kandidát určité percento hlasov v nadchádzajúcich voľbách?

3. Duel -  porovnanie percent hlasov rôznych strán alebo kandidátov v budúcich voľbách.

Súťaže poskytujú nasledujúce možnosti stávok:

1. Stávky na víťaza špecifikovanej udalosti (napríklad Miss Universe, víťaz Ballon d'Or atď.).

2. Dosiahne kandidát určité percento hlasov v nadchádzajúcej súťaži alebo nominácii?

3. Duel - porovnanie percent hlasov rôznych kandidátov v nadchádzajúcej súťaži.  

 

Virtuálne športy

1. DoubleStar Bet ponúka stávky na virtuálne športové udalosti. V ponuke sú virtuálne tenisové, futbalové a basketbalové zápasy, a psie a konské dostihy, pričom sa nejedná o reálne podujatie, ktoré prebieha v reálnom čase, ale len o počítačové zobrazenie zápasu alebo dostihov.

2. Stávky na virtuálne športy je možné uzatvárať na stránke a vo vybraných pobočkách DoubleStar Bet. Ponuka a druhy virtuálnych športových udalostí môže byť pre stránku a pre jednotlivé pobočky DoubleStar Bet rôzne. Taktiež neexistuje súvislosť medzi vysielanými prenosmi virtuálnych športových udalostí na stránke a v pobočke (t.z., že práve prebiehajúca virtuálna športová udalosť na stránke nie je zhodná s virtuálnou športovou udalosťou vysielanou v pobočke – napr. pokiaľ Hráč uzatvorí stávku na virtuálnu športovú udalosť na stránke, tak táto stávka platí iba pre stránku, zatiaľ čo v ľubovoľnej pobočke prebieha iný zápas/dostihy ako na stránke).

3. Pre stávky na virtuálne športy primárne platia všeobecné pravidlá uzatvárania stávok podľa tohto HP.

4. Stávky na virtuálne športy sú prijímané až do začiatku virtuálneho podujatia. Po ukončení prijímania stávok sa v pobočke DoubleStar Bet alebo na stránke premietne animácia daného virtuálneho podujatia. Vyhodnotenie podujatia prebehne okamžite po jeho skončení. Za oficiálny výsledok sa považuje výsledok uvedený pri udalosti v pobočke DoubleStar Bet alebo na stránke.

 

Virtuálne konské a psie dostihy (Horse Racing/Greyhound Racing)

1. Všeobecné pojmy:

1.1. Účastník závodu – kôň/pes, ktorý sa zúčastní závodu. Na každom závode sa zúčastňuje 6 účastníkov.

1.2. Víťaz (Winner) - účastník závodu, ktorý prejde cieľovou čiarou ako prvý.

1.3. Deuce (Exacta) - dvaja účastníci závodu, kto skončia prvý a druhý v presnom poradí.

1.4. Tri (Trifecta) - Traja účastníci, ktorí skončia ako prvý, druhý a tretí v presnom poradí.

1.5. Dvaja z najlepších (Quinella) - dvaja účastníci závodu, ktorý skončia na prvom a druhom mieste v ľubovoľnom poradí.

1.6. Duálny systém (Double) - stávka na dvoch účastníkov.

1.7. Trojitý systém (Triple) – stávka na troch účastníkov.

2. Pravidlá hry:

2.1. Všeobecné pravidlá:

2.1.1. Závod začína v rovnakom čase so 6 účastníkmi, pričom sa vyhodnocujú prvé tri miesta.

2.1.2. Charakteristika účastníkov obsahuje nasledujúce informácie: prezývka účastníka, rating, pohlavie, vek, hmotnosť, ideálna hmotnosť - hmotnosť, ktorá je považovaná za ideálnu pre túto kategóriu, počet dní v sezóne, agresivita a štatistiky posledných piatich pretekov.

2.1.3. Každý zo šiestich účastníkov má svoje vlastné farby s určeným číslom.

2.1.4. Cieľom pretekov je identifikovať účastníkov, ktorí skončia na prvom, druhom a treťom mieste.

2.1.5. Závod je považovaný za platný, ak boli vyhodnotené 3 miesta.

2.2. Pravidlá stávok:

2.2.1. Každému závodu predchádza iba jedno kolo stávok, počas ktorého môžu Hráči umiestniť stávky na všetky možné ponúkané výsledky nadchádzajúcich pretekov.

2.2.2. Kolo stávok prebieha medzi pretekmi a trvá približne štyri minúty (medzi koncom jedných a začiatkom ďalších pretekov).

2.2.3. Vysielanie začína po ukončení stávok.

2.3. V ponuke sú nasledovné stávky:

2.3.1. Víťaz – Hráč tipuje číslo účastníka, ktorý prejde cieľovou čiarou ako prvý.

2.3.2. Deuce – Hráč tipuje účastníkov, ktorý dobehnú ako prvý a druhý v presnom poradí.

2.3.3. Dvaja najlepší – Hráč tipuje dvoch účastníkov, ktorý skončia ako prvý a druhý v ľubovoľnom poradí.

2.3.4. Trojica - Hráč tipuje účastníkov, ktorý dobehnú ako prvý, druhý a tretí v presnom poradí.

2.3.5. Umiestnenie 1-2 – Hráč tipuje účastníka, ktorý dobehne na prvom alebo druhom mieste.

2.3.6. Umiestnenie 1-3 - Hráč tipuje účastníka, ktorý dobehne na prvom, druhom alebo treťom mieste.

2.3.7. Párny / nepárny – Hráč tipuje, či preteky vyhrá účastník s párnym (2, 4 alebo 6) alebo nepárnym (1, 3 alebo 5) štartovným číslom.

2.3.8. Trojica 1 alebo 2 – Hráč tipuje trojicu, v ktorej bude víťaz pretekov, t.z .

tip 1 – účastníci 1,2 a 3

tip 2- účastníci 4,5 a 6

2.3.9. Duálny a trojitý systém - hráč vsádza na všetky kombinácie výsledkov v stávke Deuce alebo Trojica: Duálny systém - najmenej dvaja účastníci, Trojitý systém – najmenej traja účastníci.

2.4. Limity stávok:

2.4.1. Maximálne a minimálne limity stávok stanovuje DoubleStar Bet.

2.5. Organizácia hry:

2.5.1. Interval medzi jednotlivými pretekmi je od 2 do 9 minút (5 minút v predvolenom nastavení). Preteky sa konajú po celý deň, 7 dní v týždni, s prestávkami na údržbu.

2.5.2. DoubleStar Bet má právo upraviť dobu trvania stávkového kola, čas medzi pretekmi a trvanie vysielania bez udania dôvodu.

2.5.3. Dlhšie prestávky sú povolené v prípade technických porúch. Všetky stávky na nezačaté preteky budú stornované a vrátené Hráčom.

2.5.4. Jedinečnosť každých pretekov je potvrdená číslom, dátumom a časom udalosti.

2.5.5. Výsledky každého závodu a archivované webové vysielania je možné nájsť na stránke DoubleStar Bet (platí iba pre závody vysielané a ponúkané na stránke).

3. Osobitné prípady:

3.1. DoubleStar Bet nie je zodpovedný za správnosť technických výstupov na displeji. Výhry sú vypočítané na základe výsledkov, ktoré sú špecifické pre herný server.

3.2. Pri technickej chybe programu (napr. vysielanie) alebo pri zlyhaní internetu (strata pripojenia k serveru, strata signálu, atď.), aby bola stávka uznaná za výhernú, sa musí číslo na tikete zhodovať s číslom na obrazovke.

3.3. Ak sú preteky zrušené, budú stávky naň stornované (kurz rovný 1).

3.4. Ak sa počas vysielania nezhoduje video a audio:

3.4.1. Pokiaľ účastník nemôže sledovať priamy prenos pretekov kvôli technickým problémom (napr. kvôli strate pripojenie alebo el. energie), ale výsledok závodu možno nájsť v archíve, predpokladá sa, že preteky sa konali.

3.4.2. Ak z technických dôvodov neboli preteky odvysielané a výsledok sa neobjaví v histórii nedávnych udalostí na obrazovke v mieste prijímania stávok, v tomto prípade by mal Hráč skontrolovať výsledok pretekov v pokladni alebo v archíve na stránkach DoubleStar Bet.

3.4.3. Nedostatky vo vysielaní pretekov v dôsledku technických príčin nie sú dôvodom pre stornovanie stávok.

 

Virtuálny futbal

1. Virtuálny futbal je počítačovým zobrazením futbalového zápasu (nejedná sa o reálny futbalový zápas v reálnom čase).

2. DoubleStar Bet ponúka stávky na rôzne stávkové udalosti v rámci virtuálneho futbalového zápasu, predovšetkým víťaz zápasu, handicap, počet gólov, presné skóre a iné.

3. Virtuálny futbalový zápas práve prebiehajúci na stránke nie je zhodný s virtuálnym futbalovým zápasom prebiehajúcim (vysielaným) v pobočke. To znamená, že Hráč sa riadi výsledkom udalosti uvedenej na mieste, kde stávku podal (napr. ak Hráč uzatvoril stávku na stránke, bude stávka vyhodnotená podľa výsledku udalosti zobrazenej na stránke).

 

Virtuálny tenis

1. Virtuálny tenis je počítačovým zobrazením tenisového zápasu (nejedná sa o reálny tenisový zápas v reálnom čase).

2. DoubleStar Bet ponúka stávky na rôzne stávkové udalosti v rámci virtuálneho tenisového zápasu, predovšetkým víťaz zápasu, víťaz setu, počet gemov, presné skóre a iné.

3. Virtuálny tenisový zápas práve prebiehajúci na stránke nie je zhodný s virtuálnym tenisovým zápasom prebiehajúcim (vysielaným) v pobočke. To znamená, že Hráč sa riadi výsledkom udalosti uvedenej na mieste, kde stávku podal (napr. ak Hráč uzatvoril stávku na stránke, bude stávka vyhodnotená podľa výsledku udalosti zobrazenej na stránke).

 

Virtuálny basketbal

1. Virtuálny basketbal je počítačovým zobrazením basketbalového zápasu (nejedná sa o reálny basketbalový zápas v reálnom čase).

2. DoubleStar Bet ponúka stávky na rôzne stávkové udalosti v rámci virtuálneho basketbalového zápasu, predovšetkým víťaz zápasu, víťaz polčasu, víťaz štvrtiny, handicap, počet bodov, rozdiel v skóre a iné.

3. Virtuálny basketbalový zápas práve prebiehajúci na stránke nie je zhodný s virtuálnym basketbalovým zápasom prebiehajúcim (vysielaným) v pobočke. To znamená, že Hráč sa riadi výsledkom udalosti uvedenej na mieste, kde stávku podal (napr. ak Hráč uzatvoril stávku na stránke, bude stávka vyhodnotená podľa výsledku udalosti zobrazenej na stránke).

 

Ešporty:


League of legends - Liga legiend

1. Stávky na výsledky hry a fázy sú akceptované (bez časového obmedzenia). Tieto stávky sú vyhodnotené iba po víťazstve jedného z tímov.

2. Počas zápasu môžu nastať prieťahy z dôvodu technických problémov účastníkov.

3. V prípade, že hra bola odložená na iný termín alebo čas kvôli technickým problémom alebo v prípade, že udalosť bola zrušená a nebude obnovená, sa všetky stávky stornujú. Výnimka: stávky, výsledok ktorých bol presne definovaný v okamihu prerušenia, ostávajú v platnosti.

4. Umiestnenie stávok na "Počet" je umiestnenie stávok na celkový počet súperov „zlikvidovaných“ v zápase. V prípade handicapu sa jedná o stávky na rozdiel medzi likvidáciou tímu 1 a tímu 2.

5. Kto zničí prvú vežu? Každá hra má tri línie. Každá línia má vežu brániacu vchod do areálu nepriateľa. Úlohou je zničiť vežu.

6. Kto prvý zničí inhibítor? Úloha môže byť splnená zničením všetkých veží v jednom z areálov nepriateľa. Zničením inhibítora sa otvorí prístup k hlavnému cieľu hry.

7. Kto prvý zlikviduje draka? Stávka na tím, ktorý prvý zlikviduje draka.

8. Kto prvý zlikviduje Nashor? Stávka na tím, ktorý prvý zlikviduje Nashor. Nashor je najsilnejší netvor v hre.

 

Dota 2

1. Stávky na výsledky hry a fázy sú akceptované (bez časového obmedzenia). Tieto stávky sú vyhodnotené iba po víťazstve jedného z tímov.

2. Počas zápasu môžu nastať prieťahy z dôvodu technických problémov účastníkov.

3. V prípade, že hra bola odložená na iný termín alebo čas kvôli technickým problémom alebo v prípade, že udalosť bola zrušená a nebude obnovená, sa všetky stávky stornujú. Výnimka: stávky, výsledok, ktorých bol presne definované v okamihu prerušenia, ostávajú v platnosti.

4. Umiestnenie stávok na "Počet" je umiestnenie stávok na celkový počet súperov „zlikvidovaných“ v zápase. V prípade handicapu sa jedná o stávky na rozdiel medzi likvidáciou tímu 1 a tímu 2.

5. Kto zničí prvú vežu? Stávka na tím, ktorý zničí prvú vežu.

6. Kto bude zlikvidovaný ako prvý? Stávka na tím, ktorý bude zlikvidovaný ako prvý.

7. Kto bude prvý, ktorý dosiahne uvedený počet likvidácií? Stávka na tím, ktorý dosiahne ako prvý určený počet likvidácií.

 

World of Tanks - Svet tankov

1. Stávky na výsledky hry a fázy sú akceptované (bez časového obmedzenia). Tieto stávky sú vyhodnotené iba po víťazstve jedného z tímov.

2. Počas zápasu môžu nastať prieťahy z dôvodu technických problémov účastníkov.

3. V prípade, že hra bola odložená na iný termín alebo čas kvôli technickým problémom alebo v prípade, že udalosť bola zrušená a nebude obnovená, sa všetky stávky stornujú.

Výnimka: stávky, výsledok ktorých bol presne definované v okamihu prerušenia, ostávajú v platnosti.

4. Kto získa vlajku? Stávka na tím, ktorý ako prvý získa vlajku.

5. Kto bude zlikvidovaný ako prvý? Stávka na tím, ktorý bude zlikvidovaný ako prvý.