Doublestarbet vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie toho,aby údaje zobrazované na živé podujatia boli správne. Avšak tieto údaje by mali mať iba informatívny charakter. Doublestarbet nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť zobrazených údajov.